Disclaimer

Disclaimer en intellectueel eigendom QUIBOBA

Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website/webwinkel. Door het verkrijgen van toegang tot deze website/webwinkel, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

 

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website/webwinkel alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website/webwinkel geen rechten ontlenen. Deze website/webwinkel dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

 

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website/webwinkel, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

 

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website/webwinkel mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.