Waarom leert een kind gemakkelijker in spelvorm

Duits leren op vakantie op de boot

Elk kind speelt graag, ongeacht de leeftijd of de interesses. De meerwaarde van spelenderwijs leren is dat het kinderen motiveert. Het is eens een andere manier van werken dan leren via een directe instructie.

Wat levert het spelen met taalspellen je op?

Wanneer kinderen spelenderwijs leren gaan ze vaak zo op in hun spel dat ze amper merken dat ze ondertussen aan het leren zijn. Wanneer je later nagaat wat ze geleerd hebben merk je dat ze erg veel onthouden hebben uit het spel.

Laten we eens de taalspellen als voorbeeld nemen voor spelenderwijs leren. Wat levert het spelen van taalspellen je op:

 • Een minimum aan voorbereiding met een maximaal resultaat
 • Spelenderwijs leren bevordert het welbevinden
 • Het creëert een grote betrokkenheid
 • Sociale vaardigheden worden ontwikkeld door het leren in spelvorm

We nemen ze allemaal met je door.

Een minimum aan voorbereiding met een maximaal resultaat

Stel je gebruikt taalspellen, als docent, tijdens je les Frans (of Duits, Engels, Spaans). Dan leren je leerlingen op een simpele manier een grote woordenschat. Ook woorden die ze nog niet gehad hebben, maar wel dit jaar nodig hebben, komen aan bod.

Omdat de taalspellen bestaan uit diverse onderdelen kun je je leerlingen opsplitsen in groepjes. Je laat bij een groep de woordkaarten rouleren, een andere groep gaat aan de slag met het extra materiaal, bijvoorbeeld de puzzel, en weer een andere groep luistert naar de podcast met de woordenlijsten. Elk van deze vormen vraagt een minimum aan voorbereiding, maar levert een maximum aan resultaat op. Bovendien geef je je leerlingen ook even een moment om te bewegen, en een moment waarin ze hun extra energie kwijt kunnen.

Spelenderwijs leren bevordert het welbevinden

Spelen bevordert het welbevinden en de betrokkenheid in het leerproces. Leerlingen voelen zich goed bij het spelen van spellen, waardoor hun welbevinden stijgt. Door de diverse mogelijkheden met de taalspellen kunnen leerlingen veel zelf doen, en de taalspellen sluiten ook nog eens aan op hun niveau.

 Signalen om te zien of een kind zich goed voelt zijn:

 • Het kind is spontaan en geniet;
 • Het kind toont zelfvertrouwen;
 • Het kind is ontspannen;
 • Het kind is vrolijk en blij;
 • Het kind staat open voor de andere kinderen

Als kinderen opgaan in een spel dan zie je een grote betrokkenheid. Als een leerling betrokken is dan zie je dat terug in:

 • Concentratie: het kind laat zich niet afleiden.
 • Motivatie: het kind doet iets uit zichzelf en is echt geïnteresseerd
 • Mentale activiteit: het kind heeft een goede waarneming (horen, zien en schrijven)
 • Voldoening: het is te zien dat het kind er lol aan heeft.

Door spelenderwijs te leren leer je kinderen ook sociale vaardigheden

Door spelenderwijs te leren, en taalspellen te gebruiken tijdens je lessen, leer je de kinderen verschillende sociale vaardigheden zoals eerlijk spelen, tegen je verlies kunnen, inbreng van anderen waarderen, samenwerken, luisteren en openlijk spreken. Want een taal leren en spreken is je ook over je schroom heen zetten en niet bang zijn om fouten te maken of iets fout uit te spreken. Door spelenderwijs het taalspel te spelen ben je je minder bewust van het leren, maar zit je in het spel en de wedstrijd.

Vele voordelen om spelenderwijs een taal te leren

Al met al bijzonder veel voordelen om spelenderwijs leren toe te passen in de lessen op school, maar ook thuis. Want alle hierboven genoemde voordelen gelden natuurlijk ook wanneer je thuis aan de slag gaat met de taalspellen.

Wil jij zelf aan de slag met de taalspellen op school of thuis? Klik dan op de onderstaande knop voor meer informatie.