Waarom leert een kind gemakkelijker in spelvorm

Waarom leert een kind gemakkelijker in spelvorm foto

Waarom leert een kind gemakkelijker in spelvorm?

Elk kind speelt graag, ongeacht de leeftijd of de interesses. De meerwaarde van spelenderwijs leren is dat het kinderen motiveert. Het is eens een andere manier van werken dan leren via een directe instructie.

Wanneer kinderen spelenderwijs leren gaan ze vaak zo op in hun spel dat ze amper merken dat ze ondertussen aan het leren zijn. Wanneer je later nagaat wat ze geleerd hebben merk je dat ze erg veel onthouden hebben uit het spel.

Wat levert het spelen van spellen je op?

Laten we eens de taalspellen als voorbeeld nemen voor spelenderwijs leren. Wat levert het spelen van taalspellen je op:

 • Een minimum aan voorbereiding met een maximaal resultaat
 • Spelenderwijs leren bevordert het welbevinden
 • Het creëert een grote betrokkenheid
 • Sociale vaardigheden worden ontwikkeld door het leren in spelvorm

We nemen ze allemaal met je door.

Een minimum aan voorbereiding met een maximaal resultaat

Docenten, tijdens de vakles Frans (of Duits, Engels, Spaans), leren leerlingen op een simpele manier een grote woordenschat als ze een spelvorm inzetten. In de taalspellen komen namelijk ook woorden voor die de leerlingen nog niet gehad hebben, maar deze wel dat 1e jaar op de middelbare school nodig hebben.

Omdat de taalspellen bestaan uit diverse onderdelen kun je ze goed gebruiken bij diverse onderdelen. Splits de leerlingen op in groepjes. Eén groep gaat met de woordkaarten aan de slag, een andere groep werkt met het extra materiaal, bijvoorbeeld de puzzel of landen en hoofdsteden, en weer een andere groep luistert naar de podcast met de woordenlijsten en leert zo de uitspraak.

Elk van deze vormen vraagt een minimum aan voorbereiding, maar levert een maximaal resultaat op.

Bovendien geef je je leerlingen ook even een moment om te bewegen (goed voor de bewegend leren les), en is het een moment waarin ze hun extra energie kwijt kunnen.

Ook thuis gaat dat natuurlijk op. Lees de korte spelregels als je het samen speelt, of neem een paar kaartjes en begin met lezen en onthouden als je het alleen speelt. In beide gevallen maak je er een wedstrijdje van. Het gaat om het vergaren van de meeste kaartjes op een eenvoudige manier.  

Dit artikel over helpen met huiswerk is geschreven op 21 mei 2020 en in 16 mei 2021 bijgewerkt naar een geüpdatete versie.

Ook de schaamte verdwijnt

Tijdens het spelen van een taalspel richt je je aandacht op de regels van het spel en natuurlijk op het winnen van het spel. Daardoor ben je minder gefocust op het feit dat je een taal aan het leren bent.

En daarbij komt ook nog eens dat de schaamte verdwijnt, die je vaak toch voelt bij het uitspreken van een nieuwe taal. De vreemde klanken en uitspraak wordt voor je gedaan middels de podcast. Hierdoor spreek je zelf direct de woorden en zinnen op de juiste manier uit.

Spelenderwijs leren bevordert het welbevinden

Spelen bevordert het welbevinden en de betrokkenheid in het leerproces. Leerlingen voelen zich goed bij het spelen van spellen, waardoor hun welbevinden stijgt. Door de diverse mogelijkheden met de taalspellen kunnen leerlingen veel zelf doen, en de taalspellen sluiten ook nog eens aan op hun niveau.

 Signalen om te zien of een kind zich goed voelt zijn:

 • Het kind is ontspannen;
 • Het kind geniet en is spontaan;
 • Het kind toont zelfvertrouwen;
 • Het kind is vrolijk en blij;
 • Het kind staat open voor de andere kinderen

Als kinderen opgaan in een spel dan zie je een grote betrokkenheid. Als een leerling betrokken is dan zie je dat terug in:

 • Concentratie: het kind laat zich niet afleiden.
 • Motivatie: het kind doet iets uit zichzelf en is echt geïnteresseerd
 • Mentale activiteit: het kind heeft een goede waarneming (horen, zien en schrijven)
 • Voldoening: het is te zien dat het kind er lol aan heeft.

Door te leren in spelvorm leer je kinderen ook sociale vaardigheden

Door spelenderwijs te leren, en taalspellen te gebruiken tijdens je lessen, leer je de kinderen verschillende sociale vaardigheden zoals eerlijk spelen, tegen je verlies kunnen, inbreng van anderen waarderen, samenwerken, luisteren en openlijk spreken.

Want een taal leren en spreken is je ook over je schroom heen zetten en niet bang zijn om fouten te maken of iets fout uit te spreken. Door spelenderwijs het taalspel te spelen ben je je minder bewust van het leren, maar zit je in het spel en de wedstrijd.

Vele voordelen van leren in spelvorm

Met de taalspellen kan iedereen de vreemde talen leren. Want stel dat je een ouder bent en je wilt je kind helpen of ondersteunen met het leren van de talen op de 1e of 2e klas van de middelbare school, dan kun je dat heel eenvoudig op deze manier doen met taalspellen. En spreek je zelf de taal niet. Geen schroom! Want samen leren is nog veel leuker. Het is goed als je kind ziet dat ook jij ervan leert.

Leren uit een lesboek moet natuurlijk ook om de woordenschat van een leerjaar te kennen, maar door het spelenderwijs toepassen van de specifieke basiskennis (wat allemaal in deze taalspellen zit) hou je veel gemakkelijker de basiskennis vast en vervoeg je de werkwoorden in een ommezwaai.

Al met al bijzonder veel voordelen om leren in spelvorm toe te passen in de lessen op school, maar ook thuis.

Wil je zelf eens een spel maken om zo te leren? Kijk dan eens hier voor een voorbeeld.

Spelenderwijs leren helpt je kind om gemakkelijker te leren

Lees ook dit artikel over de 3 voordelen van spelenderwijs leren.

 

Leren met voorbedrukte woordkaarten optin